ÜRÜNLERİMİZ

ABON RAPİD TESTDown

Abon Rapid Test
Hepatit B
 
Hepatit B yüzey antijeni (Hbs Ag) insanın  Tam kan, Serum veya Plazmasın da kalitatif olarak tespit etmek için hızlı bir kromatografik immünolojik testtir. 
 
 HİV
 
Tam kan , serum veya plazmada insan İmminodefisiyansı virüsü HIV tip 1 tip 2 ve Alt tip 0’nun kalitatif olarak tespit edilmesi için hızlı bir test.
 
HIV 1/2/0 Tri-line insan İmminodefisiyansı Virüsü Hızlı Test kiti  (Tam Kan/ Serum /Plazma) , HIV enfeksiyonun tanısına yardımcı olmak üzere Tam kan , serum veya plazmada HIV-1, HIV-2 ve alt tip 0 antikorlarının tespit edilmesi için hızlı, kromatokrafik bir imminolojik ölçümdür.
 
HCV
 
Hepatit C Virüsünü serum veya plazmada kalitatif olarak tespit etmek için hızlı bir testtir.
 
HCV Hızlı test kiti  ( Serum/ Plazma), serum vaya plazmada Hepatit C Virüsü antikorunun kalitatif olarak tespiti için hızlı, kromatografik bir imminolojik ölçümdür.
 
Hepatit C  Virüsü  (HCV) küçük, zarflı, pozitif iplikçik ve tek sarmallı bir RNA virüsüdür.
 
ULTRA HIZLI SİFİLİS
 
Ultra Hızlı Sifilis test kiti ( tam kan/serum/plazma ) Sifilis teşhisine yardımcı olmak için Tam kan, Serum ve Plazmada Treponema Pallidum ( TP ) antikorlarının  ( IgG ve IgM ) kalitatif olarak belirlenmesi için kullanılan hızlı bir kromatografik immunoassay testtir.
 
Treponema Pallidum ( TP ) Zührevi hastalık Sifilis’in etken ajanıdır. TP bir dış zarf ve bir stoplazmik membran ile spiroket bir bakteridir.
 
Ultra Hızlı Sifilis Test Kiti ( Tam kan/ Serum/ Plazma ) kalitatif ve selektif olarak tam kan , serum ve plazmada TP antikorlarını ( IgG ve IgM ) teshis etmek için bir Sifilis antijeni kanlı partikülün ve membran üzerinde İmmobilize Sifiliz antijeninin çift antijen kombinasyonunu kullanmaktadır.
 
(HCG) Gebelik Testi ( İdrar/ Serum)
 
hCG Tek Adımda Gebelik test kiti ( İdrar/ Serum ) , Gebeliğin erken teşhisine yardımcı olmak için idrar veya serumda insan Koryonik Gonadotropinin kalitatif olarak belirlenmesine yönelik hızlı bir kromatografik immünolojik testtir.
 
İnsan Koryonik Gonadotropin ( hCG ) Fertilizasyondan hemen sonra gelişen Plasenta tarafından üretilen bir Glikoprotein hormonodur.
 
Serun ve İdrar numunelerindeki hCG varlığını 25 mIU/mL duyarlılığında kalitatif olarak tespit eden hızlı bir testtir.
 
(HCG) Gebelik Testi ( İdrar )  
 
hCG Tek Adımda Gebelik test kiti ( İdrar ) , Gebeliğin erken teşhisine yardımcı olmak için idrarda insan Koryonik Gonadotropinin kalitatif olarak belirlenmesine yönelik hızlı bir kromatografik immunoassay test biçimidir.
 
İnsan Koryonik Gonadotropin ( hCG ) Fertilizasyondan hemen sonra gelişen Plasenta tarafından üretilen bir Glikoprotein hormonodur.
 
İdrar numunelerindeki hCG varlığını 25 mIU/mL duyarlılığında kalitatif olarak tespit eden hızlı bir testtir.
 
FOB ( Gaitada)
 
FOB Tek Adımda Fekal Gizli Kan Test Kiti ( Gaita ) , Gaitada İnsan Gizli Kanının kalitatif teşhisi için hızlı bir Kromatografik İmmunoassay test biçimidir.
 
Fekal Gizli Kan ( FOB ) İnsan Gizli Kanı veya İnsan Hemoglobini olarak da bilinmektedir.
 
Test 50 ng/mL veya daha fazlasında , 6 ug/g gaitada Fekal Gizli Kanı selektif olarak teşhis etmek için çift antikor sandviç testini kullanmaktadır.
 
H. PYLORİ ANTİJEN ( Gaitada)
 
Tek Adımda H. Pylori Antijen Test Kiti ( Gaita) , H.Pylori tanısına yardımcı olmak üzere insan gaita örneklerinde H.pylori antijenlerini niteliksel saptanmasına yönelik hızlı bir Kromatografik İmmünolojik testtir.
 
H.Pylori mide ve on iki parmak bağırsağının yüzeyinde yaşayan küçük, spiral şekilli bir bakteridir.
 
 H. PYLORİ  ( Serum/ Plazma )
 
Tek Adımda H. Pylori  Test Kiti ( Serum/ Plazma ) , H.Pylori enfeksiyonunun tanısına yardımcı olmak üzere serum veya plazmadaki H.pylori antikorlarının miktarını belirlemeye yönelik hızlı bir Kromatografik İmmünolojik testtir.
 
H.Pylori mide ve on iki parmak bağırsağının yüzeyinde yaşayan küçük, spiral şekilli bir bakteridir.
 
ROTAVİRÜS ( Gaitada)
 
Tek Basamaklı Rotavirüs Test kiti ( Gaita ), Rotavirüs enfeksiyonunun saptanmasına yardımcı olmak üzere insan gaitasında rotavirüsün nitel tayinine yönelik hızlı Kromatografik İmmünolojik testtir.
 
ROTAVİRÜS ve ADENOVİRÜS ( Gaitada)
 
Tek Adımda Rotavirüs ve Adenovirüs birleşik  Test kiti ( Gaita ), Rotavirüs veya Adenovirüs enfeksiyonunun saptanmasına yardımcı olmak üzere insan gaitasında rotavirüs ve adenovirüsün niteliksel saptanmasına yönelik hızlı Kromatografik İmmünolojik testtir.
 
ADENOVİRÜS ( Gaitada)
 
Tek Adımda Adenovirüs  Test  kiti ( Gaita ),  Adenovirüs enfeksiyonunun saptanmasına yardımcı olmak üzere insan gaitasında  Adenovirüsün kalitatif  saptanmasına yönelik hızlı Kromatografik İmmünolojik testtir.
 
TROPONİN I ( Tam kan/ Serum/ Plazma )
 
cTnI Tek Adımda Troponin I Test Kiti ( Tam kan / Serum / Plazma ), Miyokard enfarktüsünün ( MI ) tanısında yardımcı olarak, tam kan, serum veya plazmada insan kardiyak Troponin I nın nitel tayinine yönelik hızlı bir Kromatografik İmmünolojik testtir.
 
STREP A ( Boğaz Sürüntüsü )
 
Strep A Hızlı Test Kiti ( Boğaz Sürüntüsü ), Grub A Streptococcal enfeksiyonunun tanısına yardımcı olmak üzere boğaz sürüntüsü örneklerinden Strep A antijeninin niteliksel tespitine yönelik hızlı bir Kromatografik İmmünolojik testtir.
 
Boğaz sürüntüsü örneklerinde Strep A antijenini niteliksel olarak tespit etmek üzere 5 dakika içinde sonuç veren hızlı bir testtir.