ÜRÜNLERİMİZ

PRESTİGE 24İDown

Prestige 24i
Prestige 24i Teknik Özellikleri
Teknik Özellikleri
 
Cihaz çoktan rastgele seçimlidir (Selective Random Access) .Her örnekten konfigürasyonunda bulunan testlerden sadece istenenleri yapmak üzere programlanabilir.
Cihaz örnekleri çoktan rastgele seçimli olarak programlanıp yüklenmesini takiben, neticenin hasta raporu şeklinde alınmasına kadar operatörün hiçbir müdahalesini gerektirmeden tam otomatik olarak çalışır.
Cihaz bir numuneden aynı anda rutin 39 farklı parametreyi ölçer.
Cihaz serum, plazma, idrar ve Bos örnekleri ile çalışabilir örnekler cihaza verilmeden önce seyreltme veya başka bir ön işlem gerektirmez.
Cihazın çalışma prosedürü hasta hasta ilerler, bir örnekten istenmiş tüm testleri tamamladıktan sonra diğer örneğe geçer.
Cihaz açık sistemdir.
Cihaz analizlerine devam ederken testleri tamamlanmış olan hasta raporları yazıcıdan alınır.
Cihaz acil çalışma programına sahiptir. Acil örnekler cihaza herhangi bir anda yüklenir.
Cihaz kullanılan teste bağlı olmaksızın saatte en az (ISE hariç) 240 test çalışabilir. ISE dahil 400 test/saat çalışır.
Cihaza bir seferde en az 55 örnek yüklenebilir.
Her test için numune hacmi 3-30 ul’dir.
Otoanalizör iki ayrı reaktif ve bir numune  probuna sahip olup,problar sıvı seviye dedektörüne sahiptir.
Cihaz,programlanmış numuneleri çalışmakta iken operatör daha sonra yeni örneklere ait programları girer.
İsteğe bağlı olarak lipemik ve hemolizli serumların bilgileri hasta raporuna işlenebilir.
Cihaza 36 parametre çift reaktifli olarak da yüklenebilir.
Reaktif hacmi 20-350 l  arasında istenilen değerde seçilir.
Sistemde bikromatik okuma mevcuttur.
Cihazda 340-800 nm arası 12 filtre vardır ve dalga boyu genişliği 0-2.5 OD dir.
Cihazda belli hastalıklara özgü analiz grupları (profil) tanımlanır.
Minumum 60 test program ,10.000 numuneye kadar veri toplama ve 2500 teste kadar reaksiyon eğrisi olanağına sahiptir.
Ölçümler doğrudan optik küvette ve her 15 saniyede birdir.
Reaksiyon küvetleri hava basıncı ile karıştırılır ve en az 12 aşamalı yıkama  programı ile temizlenip, küvetler tekrar kullanılır, temizliği optik olarak ölçer, uygun olmayan küveti otomatik olarak diskalifiye eder.
Cihaz sisteminde testler arasındaki kontaminasyonu önlemek amacı ile problar içten ve dıştan yıkanır.
Cihaz üzerinde reaktifleri 10+-2 C’de tutabilecek soğutma sistemi mevcuttur.
Reaksiyon hacmi toplam (çift reaktifli testler için) 200-400 ul programlanabilir.
Cihazdan günlük ve cumulative,kalite kontrol değerlerini grafiksel olarak görüntüleme,SD ve CV %’lerini almak mümkündür.
Cihazda serum tüpleri ve reaktifler için barkod  okuma mevcuttur.Barkodllu hazır reaktifler ön işlem gerekmeden cihaza konur ve cihaz tarafından otomatik olarak tanınır.
Cihaz laboratuvar otomasyon sistemine bağlanabilir ve hasta sonuçları otomatik olarak sisteme gönderilir.